ISSN 2334-9417 (Online)

Упутство за сараднике Суштине поетике

  1. Радове шаљите у једном ворд документу, на А4 формату и маргинама по дифолту, писане ћирилицом или латиницом са употребом словних знакова ђ, ж, ч, ћ, ш. Све радове доставити писане фонтом Times New Roman, величина фонта 12, проред 1,5. У противном радови неће бити узети у разматрање. Радове пре слања лекторисати и извршити коректуру текста.
  2. Радове шаљите искључиво на мејл: [email protected]
  3. У тексту обавезно ставите своје име, годину рођења, мејл, адресу становања и краћу биографију писану у трећем лицу једнине. Пожељна је и фотографија.
  4. Документ обавезно означите својим именом и формом текста који шаљете (песме, прича, афоризми, есеј, осврт, критика…). 
  5. Прозне радове слати у формату до 14.000 карактера укупно рачунајући размаке и знаке интерпункције, величина фонта 12, проред 1,5 и без увлачења првог реда у новом пасусу.
  6. Конкурс је отворен током целе године.
  7. Рукописе не враћамо, а необјављене радове не чувамо и не сносимо никакву одговорност за њих.
  8. Плаћање ауторских хонорара ни ауторски примерак штампаног издања нису предвиђени Правилником овог часописа.
  9. Часопис се може купити једино код издавача по цени 650 РСД по примерку. Средства можете уплатити на рачун Анђелко Заблаћански, Милана Недељковића 40, Глушци. Број рачуна 200–125047289–29 код банке Поштанска штедионица. Доказ о уплати доставити на горе наведену  мејл адресу.
  10. Штампано издање часописа не шаљемо ван Србије.

Уредник – Анђелко Заблаћански