http://www.knjizevnicasopis.com
Суштина поетике

КЊИЖЕВНИ ЧАСОПИС

Излази месечно               Први број је изашао 23. 11. 2013. године               Банери              Правилник           Импресум

Народна библиотека Србијe 
COBISS.SR-ID 204386828

Суштина поетике

часопис за књижевност са посебним освртом на поезију

Главни уредник: Анђелко Заблаћански


У тридесет четвртом броју Суштине поетике

○Поетика мушког рода
○Заборављени песници
○Проза
○Љубавна писма великана
○Есеј 
○Љубавна прича
○Преведена поезија
○Две кратке приче
○Песме за децу
○Илузија смисла
○Три песме
○Афоризми
○О поезији
○Изнад облака
○Епиграми
○Енеини дамари
○Цитати
○Да не заборавимо
○Уредниково ћоше