http://www.knjizevnicasopis.com
Суштина поетике

КЊИЖЕВНИ ЧАСОПИС

Излази месечно               Први број је изашао 23. 11. 2013. године               Банери              Правилник           Импресум

Народна библиотека Србијe 
COBISS.SR-ID 204386828

Суштина поетике

часопис за књижевност са посебним освртом на поезију

Главни уредник: Анђелко Заблаћански


У тридесет шестом броју Суштине поетике

○Прва шанса
○Заборављени песници
○Књижевна расправа
○Прва књига
○О Кочићу
○Поетски времеплов
○Радовић и деца
○Хаику
○Енеини огледи
○Глосирање с Дисом
○Проза
○Из окружења
○Пут Ахмеда Нурудина
○Поезија наших дана
○Љубавна писма великана
○Лични став
○Поезија за децу
○Цртица о животу
○Две приче
○Преведена поезија
○Афоризми
○Три песме
○Да не заборавимо
○Уредниково ћоше