http://www.knjizevnicasopis.com/

Суштина поетике

КЊИЖЕВНИ ЧАСОПИС

Излази месечно               Први број је изашао 23. 11. 2013. године               Банери              Правилник           Импресум

Народна библиотека Србијe 
COBISS.SR-ID 204386828

Суштина поетике

часопис за књижевност са посебним освртом на поезију

Главни уредник: Анђелко Заблаћански


Сви бројеви Суштине поетике
Бр.1   Бр.2   Бр.3   Бр.4   Бр.5   Бр.6   Бр.7   Бр.8   Бр.9   Бр.10   Бр.11   Бр.12

Бр.13   Бр.14   Бр.15   Бр.16   Бр.17   Бр.18   Бр.19   Бр.20   Бр.21   Бр.22   Бр.23   Бр.24

Бр.25   Бр.26   Бр.27   Бр.28   Бр.29   Бр.30   Бр.31   Бр.32   Бр.33