Суштина поетике
Online poetry



Кристина Павловић Рајић | ДИМ


Мирис боровине
У даљини шуми
Покисла маховина 
Зебе
Под сипљивом кишом
Дим остављене ватре
Дави тешка влага