Суштина поетике
Online poetryКристина Павловић Рајић | БЕЛА


Загазила у воду, 
Светлуцава игра 
Сунца неухватна
Хаљина да се не скваси
Боса, бела, танана

Празнину осаме испуни
Сања у недохвату
Румени трептаји

У планинама снежан дом
Пуцкетају године 
Босе, незгрејане
Низ  окна, снохватица
Чаролије зимом резбарила.