Гордана Димитријевић
Члан уређивачког колегијумаГордана Димитријевић

Рођена је 31. марта 1974. године у Врању. Дипломирала је на Филозофском факултету у Нишу, на групи Српски језик и књижевност. Била је главни и одговорни уредник листа ученика основних и средњих школа Врања, Срећни дани 2012, 2013. и 2015. године. Радила је рецензије два уџбеника за основну школу 2013. године и стручни је консултант Завода за уџбенике, Београд. Члан је Савета Књижевне колоније 2014. године и води заједно са афирмисаним песницима књижевне радионице намењене ученицима основних и средњих школа.

Аутор је сценарија Мост љубави и редитељ истоимене представе која је награђена наградом за оригинални сценарио и драмску игру, у оквиру пројекта Министарства културе и неформалне групе ОЕКО, Кроз врањске сокаке са баба Златом.

Један је од приређивача америчких прича за децу и одрасле Вилинско острво, а у припреми је и друга књига, индијанске народне приче Одакле долази дан.

Објављивала је приче, песме и драмска дела у књижевном часописима и зборницима.

Председник је  Актива професора српског језика основних и средњих  школа града Врања и члан Друштва за српски језик и књижевност Србије.

Ради као професор српског језика у ОШ „Бранко Радичевић“ у Врању где и живи.
http://www.knjizevnicasopis.com/impresum/