http://www.knjizevnicasopis.com
Суштина поетике
 КЊИЖЕВНИ ЧАСОПИС


Импресум

Главни и одговорни уредник

Анђелко Заблаћански

  

Уредништво

Сања Живковић

Јелена Глишић


Сарадници чланови колегијума

Проф. др Љубица Несторов

Проф. др Слађана Миленковић

Милена Ћировић

Марко Јуришић


Лектура и коректура
Бранка Тарбук


Технички уредник

Анђелко Заблаћански


Контакт

+381649803118

sustinapoetike@hotmail.com

 

Издавач

Удружење поетских стваралаца

Глушци


Излази двомесечно


Народна библиотека Србијe 
COBISS.SR-ID 204386828
Суштина поетике, електронски часопис
(2013)

 

Часопис је покренуо

Први број је објављен 

23. новембра 2013. године

_________