http://www.knjizevnicasopis.com
Суштина поетике

      КЊИЖЕВНИ ЧАСОПИС

Импресум

Главни и одговорни уредник

Анђелко Заблаћански

  

Уредништво

Енеа Хотић

Сања Живковић

Јелена Глишић


Сарадници чланови колегијума

Проф. др Љубица Несторов

Проф. др Слађана Миленковић

Споменка Денда Хамовић

Марко Јуришић


Лектура
Јелена Глишић


Коректура

Споменка Денда Хамовић

Јелена Глишић


Технички уредник

Анђелко Заблаћански


Контакт

+381649803118

sustinapoetike@hotmail.com

 

Издавач

Анђелко Заблаћански

Глушци


Излази месечно


Народна библиотека Србијe 
COBISS.SR-ID 204386828
Суштина поетике, електронски часопис
(2013)

 

Часопис је покренуо

Први број је објављен 

23. новембра 2013. године

_________