Суштина поетике

ЧАСОПИС ЗА КЊИЖЕВНОСT

  <<насловна                  ISSN 2334-9417 

          


Број 50/51         Година V          Фебруар/март 2018.           

Излази двомесечно           

Правилник           

07. 02. 2018. год. 


У овом броју
У ретровизору○ ○Осврт○ ○Приказ○ ○Четири песме○ ○Две песме○ ○Три песме○ ○Пет песама○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=href=$url&display=popup&ref=plugin
    
mailto:sustinapoetike@hotmail.com


Уводна реч

текст

Уредник
Текст или слика


¤
Наслов


слика


Име


Сећање на
 је рођен