Суштина поетике

ЧАСОПИС ЗА КЊИЖЕВНОСT


<<назад                                                                                                                                                                  5 
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=href=$url&display=popup&ref=plugin


О српској средњовековној књижевности | Софија Ивановић
Историјско-библијска структура Слова љубве деспота Стефана ЛазаревићаПре него што се осврнемо на Стефанов књижевни рад, потребно је да откријемо корене његове љубави према цркви, природи и уметности. Још као дечака га је узбуђивао сваки облик природне и уметничке лепоте. Кришом је гледао осликавање очеве црква, а то му је причињавало још већу радост. Дивио се лепоти светаца и светица насликаних на зидовима.

Сада кад смо се кратко вратили у његово детињство, можемо се бавити његовом личношћу као одраслог човека. Он је најистакнутији владар, ктитор и књижевник тог доба. Син је кнеза Лазара, а на његова плећа је пала дужност да влада Србијом након што му је отац погинуо. У испуњавању ове дужности му је помагала мајка Милица. Био је чувени војсковођа и витез средњег века, а владао је као турски вазал. Његова свестрана природа му није дозвољавала да буде само владар. Неговао је уметност, бавио се превођењем текстова и био је образован човек. Међу његовим многобројним задужбинама, најзначајнији је манастир Ресава. Потпомогавши развој Ресавске преписивачке школе, проширио је културу и образовну делатност Србије. Српска Православна црква га је канонизовала и слави га као свеца првог августа.

О уметничким и књижевним преокупацијама деспота Стефана Лазаревића постоји доста сведочанстава у изворима. Био је заштитник уметности и књижевног стварања у својој земљи. У летописима проналазимо податак да је преводио текстове и са грчког језика. Ово се потврђује тиме што је један пророчанско – песнички текст, из XII века, алегоријског жанра приписан византијском цару Лаву VI Мудром, а не Стефану који га је заиста превео. Овај текст носи наслов О будућим временима.

Име деспота Стефана Лазаревића се највише везује за дело Слово љубве које представља песничку посланицу, писмо. Посланица је подељена на ритамске низове и целине. Дело се састоји од десет ставова и почетна слова сваког става дају акростих којим је деспот показао изузетно умеће. Дело је написано у првој деценији XV века и оно је својом поетиком, на темељима епистоларног жанра, као образац за писање писма, изашло из секундарне епистоларне књижевности свог доба. По својој правој природи Слово љубве је лирска песма, а по теми и карактеру је ведра химна о духовној љубави и љубави уопште. Ова посланица је дискретна, недоречена, у наговештајима и наслућивањима када је у питању израз. Када говоримо о идејама, дело је засновано на библијским мотивима.

Доживљај природе, у коме као да се слути ренесанса, је нов за српску средњовековну књижевност. Књижевно стваралаштво деспота Стефана, Јефимије и Данила Бањског спада у такозвану дворску књижевност која припада истом духовном и културном кругу као и остали писци који стварају на прелазу из  XIV у XV век.

Како бисмо боље разумели посланицу, Навешћемо услове под којима је настала. У време настанка Слова љубве, српска деспотовина доживљавала је једну од својих највећих круза и то не од спољашњих непријатеља, него од размирица, па и сукоба међу својом властелом, а и то обично не бива без помоћи са стране. (Станисављевић 1994 : 217).

Средњовековна Србија је имала кратак период блиставе обнове за време владавине деспота Стефана. Обнови Србије су погодовале и међународне околности. Овој обнови је нарочито допринело слабљење Турске после пораза у битки код Ангоре, 1402. године (Деретић 2004:96) у којој је учествовао и деспот на турској страни, Тада је дошло до јачања власти, обнове природе и процвата књижевности и уметности.

Деспот је схватио да Србија неће моћи да окупи све своје области у једну економски, војнички и политички јаку државу без јаке централне власти. Прекршаји отцепљења непосредно по повратку из Лезбоса су енергично, чак и сурово сузбијени, што сведочи о Стефановој одлучности у спровођењу његових државних замисли. Било је оних који су се осећали угрожено, нарочито у редовима, некада моћне, старије властеле. Били су незадовољни и тиме што је деспот уздизао ниже и млађе властелине, међу којима је било и сиромашних, на високе положаје. Очигледно је да су својом оданошћу и тиме што су чврсто стајали уз Стефана, заслужили да буду изабрани. Деспотова тежња да укине неке правне традиције је довела до повећања броја незадовољних, што се огледало у раду Државног сабора. На челу незадовољних је био Стефанов рођени брат Вук. Скоро сва старија властела је била на Вуковој страни, а разлог томе је што је деспот склопио уговор са угарским краљем Жигмундом. Властела је сматрала да је Србија изложена опасности од једног превртљивог сизирена (Станисављевић 1994: 218).

Стари феудалци су се некако помирили са вазалним односима према Турцима, према Угрима су и народне масе биле неповерљиве. Уз све то, Сулејман, један од Бајазитових наследника, коме је припала Србија, подстицао је незадовољне да искажу незадовољство у борби против деспотове политике обећавши им подршку у борби. Када је Жигмунд одликовао Стефана Златним змајем, Српска побуњена властела се још више разјарила. Тада Вук одлази код Сулејмана да тражи војну помоћ за устанак против брата. Сулејман је прихватио и послао обилну војну помоћ. Када је деспот схватио до чега је довео земљу својим одбијањем поделе власти и територије, како би изгладио сукоб са братом, пристао је и поделио власт и територију са њим.

Ово су биле околности у којима је дело настало. Сада ћемо навести мотиве којима је прожето и прећи на обраду библијске структуре кроз анализу. Дело је прожето мотивима:

·            природе;

·            љубави;

·            праштања и поновног сусрета

На основу ових мотива, дело можемо поделити тематски. У првом ставу који представља уводни део, проналазимо сва три елемента која сачињавају уводни део посланице. Уочавамо интитулацију (Стефан деспот), инскрипцију (име рекавши) и салутацију, тј. поздрав. Прва веза са библијом се уочава у самом наслову. Слово представља говор или проповед на библијску тему, а љубав је једна од хришћанских тема. Иако нам не открива коме је дело посвећено, јасно је да је у питању неко близак и неко кога Срефан воли. Аргумент којим се поткрепљује овај став јесте чињеница да се у делу не говори само о општој љубави, већ и о оној личној.

Други став почиње усхићеним приказивањем елемената природе. Мотив природе Стефан повезује са библијским местима, а алузију на библијско место видимо у стиховима:

Лето и пролеће Господ сазда,

као што певач рече,

у њима и красоте многе (Станисављевић 1994: 219)

Стефан замењује годишња доба због акростиха. Приказ природе у свој својој лепоти се види у стиховима:

...птицама брзо и весеља пуно прелетање,

и горама врхове,

и луговима пространства,

и пољима ширине,

и ваздуха тананог,

дивним неким гласовима оглашење (Станисављевић 1994: 219)

и овај приказ је човеков покретач на обнову и буди раздраганост.

Трећим ставом деспот нас уводи у мотив љубави. Трећи и четврти став се не могу раздвојити. У њима Стефан изражава свој поглед на љубав. У трећем ставу је јасно изнео свој став и мишљење да су природа и све њене лепоте створене Божјом љубављу и , што је најважније, истиче да је Бог љубав. Четврти став поручује да у љубави нема места за лаж. На крају се уводи библијски мотив братоубиства. Увођењем овог мотива нам наговештава да је оптерећен сукобом са братом. Поред овога, ако загребемо испод површине, уочићемо и наговештај његове жеље за помирењем. Управо овде се најјасније препознаје мотив праштања. Чињеница је да он не би желео да се помири са братом да није спреман да му опрости. Пети став говори о љубави као помоћнику у превазилажењу и надјачавању лошег. Шести став указује на важност љубави за човекову душу и говори о универзалној хришћанској љубави. Присутан је старозаветни мотив који Стефан уводи ослањајући се на Давидове псалме, посебно на 133. псалм.

Седми став нам показује да деспот не одбацује чулну љубав ако је у оквирима хришћанског морала. Као старији и мудрији, пре свега духовни човек, саветује младиће и девојке да негују своју љубав. Говори им о неопходности чистоте и искрености те љубави да не би радили против воље Божије. У осмом ставу, деспот се бави препрекама љубави и упућује нас у разлоге због којих може доћи до раздвајања двоје људи који се воле. Не мора то бити само љубав између младића и девојке, већ и она братска, љубав према брату и сестри. Уводи старозаветне мотиве који су везани за Давида и Саула да би појачао осећање чежње за помирењем са братом.

Девети став представља жељу да се помири са братом, да поново постану блиски. Овај став обилује библијским мотивима и не мора нужно да се односи на његову љубав према брату и сестри. Може се посматрати као Стефанова жеља да се растављени који се воле поново сретну и споје. Овим сусретом би сва три мотива, поменута на почетку, постала стварност, не би остали само подстицај. Десети став представља суштину дела и он је потврда Стефанове чврсте вере у љубав. Верује у њену снагу да све што је лоше надјача и превазиђе, јер је љубав највећа хришћанска врлина. Деспот изражава жељу да се сви њему блиски и читаво човечанство повежу и сједине у љубави, вери и Христу. Крај овог става, уједно и посланице, има форму завршетка молитве.

То што није назначено коме је посланица посвећена доприноси њеној универзалности. Читалац, ако пажљиво чита, може и сам доћи до закључка коме је посланица посвећена. Посланица није посвећена једној особи. Увођење мотива братоубиства у четвртом ставу открива прву особу. Осми став открива да је друга особа сестра, а трећа је вереница. Поред свега овога, универзалност посланице је неоспорна, а то нам доказује седми ставу коме се Стефан обраћа младићима и девојкама. Увођење библијских мотива је доказ Стефановог образовања и познавања Библије. Такође, ови мотиви сведоче о култури аутора и средини којој је посланица намењена.


О портрету деспота Стефана Лазаревића

 

На зидовима гробне цркве деспота Стефана Лазаревића, у манастиру Ресави (Манасији), 1407. и 1418. године, насликан је и његов највелелепнији портрет. Обучен је у свечану црвену златоткану одећу, он стоји на извезеном и златом украшеном јастуку, и приноси врло реалистички насликани модел храма Св. Тројици, представљеног у виду три анђела. У руци му је развијена повеља с поетским текстом, за коју се претпоставља да је из оригиналне хрисовуље манастира Ресаве која се није сачувала. На портрету је насликан чин божанске инвеституре деспота Стефана: Христос му намешта на главу златну круну, а анђели стављају у руке мач и копље. Иако је портрет доста оштећен, на лицу се ишак може запазити префињена моделација, глатка и мека, пуна благих прелива светлости и сенке. На портрету се још опажају трагови употребе драгоцених сликарских материјала – листића злата и азурноплаве боје. Непознати сликари оставили су у Ресави вероватно своја најбоља уметничка дела, која се могу уврстити у сваку антологију светске уметности. (Јовић, Радић 1990:96)


Литература:

 

1. Станисављевић 1994: Вукашин Станисављевић, Деспот Стефан Лазаревић, Београд: Завод за уџбенике

2. Деретић 2004: Јован Деретић, Историја српске књижевности, Београд: Требник

3. Јовић, Радић 1990: Момир Јовић, Коста Радић, Српске земље и владари, Крушевац: Друштво за неговање историјских и уметничких вредности

 

Извори:

 

1. Станисављевић 1994: Вукашин Станисављевић, Деспот Стефан Лазаревић, Београд: Завод за уџбенике

2. Деретић 2004: Јован Деретић, Историја српске књижевности, Београд: Требник


О СПИСАТЕЉИЦИ

 

            Софија Ивановић

Рођена је 29. октобра 1996. године у Крагујевцу.  Студент је Филолошког факултета у Крагујевцу, одсек за Филологију.

Пише поезију и есеје. Има објављене две збирке песама, Моћ љубави и Валцер срца.

Живи у Крагујевцу.