Суштина поетике
 КЊИЖЕВНИ ЧАСОПИС
___________________________________________________________________________________________________________________________13_

 Е Н Е И Н И   Д А М А Р И 
Цртице и  приче из живота


 
 Цртице као форма писања 

Кратке забиљешке својствене су научном стилу. То могу бити фусноте које дају одређена појашњења и уводе онога ко чита у нејасноће док чита текст. Међутим, цртице као кратка форма пружају могућност јасног изражавања осјећања. Оне подстичу на размишљање, у себи крију читаво море мисли, у зависности колико се читалац поистовјети са њима и колико га оне наведу да их повеже са дешавањима у свом свијету. Цртице из живота су моје друго ја, оне извиру са свих страна, преплављају ме. Настају као посљедица свега што ми се дешава у току дана, али и онога што бих подсвјесно жељела да ми се деси. Оне ме чине јаком. Моје мисли су јасне, бистре, језгровите. Врло су једноставне баш као и Живот. А Живот је ипак најбоље што нам се догодило, зар не?

Енеа Хотић,

професорица српског језика и књижевности


¤


 
 Цртице из живота 

•    Јутро чека да ме угледа Твојим очима! 
•    Ноћ се тамом огрнула,а ја? Ја Твојим погледом.
•    Нека никада не ишчили Твој мирис са моје душе.
•    Одшкринула сам врата Вјечности загрливши Тебе.
•    У потрази за правом ријечју, знам да си Ти моја верса.
•    Ућарила сам Те од овог Живота. Куд ћеш више!
•    У завежљај свога сна спаковаћу само Твоју љубав!
•    Заслијепио си ме! Па, ипак, једино тако видим најбоље!
•    Знам ја шта ми је чинити. Ткати Те срцем, лицем.
•    Ти си моја капља среће!
•    Мијењам све своје побједе за један поглед Твој!
•    Твоја линија живота мој је друм!
•    Побједа је моја. Твоја сам у овом лудилу од развезаних бродова што се бесциљно лелујају на узбурканом мору Живота.
•    Ти си мој орден од жеженог срца!
•    Врло сам галантна, спискаћу своје срце на Тебе!
•    У дјелићу душе Твоје, ја се видим цијела.
•    Једини супарник ми је Живот. Некада се бринем да ли ће бити довољан за све што Ти желим.
•    У тој танкој нити што раздваја дан од ноћи, јасно Те видим, шири руке, трчим Ти у загрљај!
•    Упаљена луч Твога ока кроз ноћ ме води.
•    Родити се са Тобом у срцу, е, то је Срећа!