Суштина поетике
 КЊИЖЕВНИ ЧАСОПИС
________________________________________________________________________________________________________________________16_


 Да не заборавимо | Народне лирске песме 


НАДЖЊЕВАЊЕ

Наджњева се момак и девојка:
момак нажње двадесет и три снопа,
а девојка двадесет и четири.

Кад увече о вечери било,
момак пије двадесет и три чаше,
а девојка двадесет и четири.

Кад ујутро бео дан освану,
момак лежи ни главе не диже,
а девојка ситан везак везе.


КЛЕВА ЗА КЛЕТВОМ

Девојка се у Дреновцу купа:
баци сукњу у зелену траву,
а кошуљу крај воде Дреновца.
Прикраде се овчар од оваца
те украде кошуљу девојци.

Љуто куне Дреновка девојка:
- Ко то моју кошуљу украде?
Трипут му се ` иљадиле овце!
А коњи му поље прекрилили!
Пшеница му по долу полегла,
а по брегу на срп навалила! –

То зачула овчарева мајка:
- Ко то куне мојега овчара?
До јесени у мом двору била,
а до друге и чедо родила!
ја му баба кошуљу справила!


ЉУБАВНИ РАСТАНАК

Два цвијета у бостану расла,
плави зумбул и зелена када.
Плави зумбул оде на Дољане,
оста када у бостану сама.
Поручује зумбул са Дољана:
Душо моја, у бостану кадо,
како ти је у бостану самој?
Одговара из бостана када:
Што је небо, да је лист `артије,
што је гора, да су калемови,
што је море, да је црн муређеп,
па да пишем три године дана,
не бих моји` исписала јада.

    • бостан – башта
    • калемови – држаља с перима
    • мурећеп - мастило


МОМАК И ДЕВОЈКЕ

Три девојке цвеће посејаше,
брдом смиље, а долом босиље.
Навади се момче нежењено,
те почупа девојкама цвеће.

Ал девојке мрежу исплетоше,
ухватише момче нежењено.
Једна вели: „Да га сажежемо!“
Друга вели: „Да га протерамо!“
Трећа вели: „Да га обесимо!“

Ал говори момче нежењено:
„Нит сам злато да ме сажежете,
нит сам рђа да ме протерате,
већ сам јунак да ме обесите,
о зло дрво, девојачко грло!“


Момак и дјевојка

"Ој дјевојко, питома ружице,
кад си расла, на што си гледала?
Ил' си расла на бор гледајући,
ил' на јелу танку поноситу,
ил' на мога брата најмлађега?"

"Ој јуначе, моје јарко сунце,
нит' сам расла на бор гледајући,
ни на јелу танку поноситу,
нит' на твога брата најмлађега, -
већ сам млада према тебе расла."